Z.H.U. INSTAL-BUD
Alicja Śliwa

ul. Wygoda 55
32-700 Bochnia

tel. 660-712-725

auroMATIC 620

Regulator solarny

  • Jeden regulator dla wszystkich zastosowań i rodzajów energii
  • Sterowanie różnymi kotłami marki Vaillant
  • Prosta obsługa dwa pokrętła typu „wciśnij i kręć”
  • Zarządzanie pracą nawet 14 obiegów grzewczych
  • Wyświetlacz z graficzną prezentacją uzysku energii słonecznej
  • Komunikacja i sterowanie

Bezkonkurencyjny komfort

Regulator solarny auroMATIC 620/3Określenia „bezkonkurencyjny” należy używać z najwyższą ostrożnością. Jednak w przypadku regulatora auroMATIC 620/3 marki Vaillant określenie to jest jak najbardziej właściwe.Regulator ten – „mózg” układu auroTHERM – gwarantuje poziom komfortu, którego nie daje żadne inne rozwiązanie.

auroMATIC 620/3 steruje nie tylko układem solarnym, lecz także całą instalacją grzewczą, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych.

To wyjątkowo efektywne i ekonomiczne rozwiązanie, także gdy chodzi o komfort zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Regulator auroMATIC 620/3 dba o błyskawiczne podgrzanie wody w zasobniku instalacji solarnej.

Regulator może sterować urządzeniami gazowymi i olejowymi, zarówno kondensacyjnymi, jak i konwencjonalnymi, zatem możliwe są wszelkiego rodzaju połączenia.